Άρθρα

 Δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών χρήσης 2014

Για την δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και την αποστολή του σχετικού αρχείου στο taxis...

 Δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών χρήσης 2015

Για την δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και την αποστολή του σχετικού αρχείου στο taxis...

 Διαδικασία δημιουργίας αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2016

Για την δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και την αποστολή του σχετικού αρχείου στο taxis...

 Οδηγίες για την αναβάθμιση του προγράμματος Paycheck

Για τον τρόπο αναβάθμισης του προγράμματος paycheck μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα...

 Οδηγίες περί ενσωμάτωσης του κλάδου ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ

Για τις οδηγίες περί ενσωμάτωσης του κλάδου ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ μέσω του προγράμματος της μισθοδοσίας...