Στα πλαίσια επείγουσας αναβάθμισης των Συστημάτων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν σήμερα Τετάρτη 14/03/2018 και ώρα 07:00

Η διενέργεια των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των Συστημάτων και για το λόγο αυτό θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εργασίες αναβάθμισης στο όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.

Τα συστήματα Cloud θα πρέπει να κλείσουν για περίπου 15 - 35 λεπτά και δεν θα είναι προσβάσιμα για αυτό το χρονικό διάστημα.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας

Με εκτίμηση
Τεχνική Υποστήριξη

Τετάρτη, Μάρτιος 14, 2018<< Πίσω