Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Αρχεία

1. Paycheck ultra ver_4.21 12/02/19
o Εναρμόνιση όλων των ηλεκτρονικών αποστολών με τις αλλαγές της σελίδας του taxis που πραγματοποιήθηκε στις 7.2.2019 o Βελτίωση της ενημέρωσης του εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών του PBS σε περιπτώσεις αμοιβών ΔΣ o Αλλαγές στις παραμέτρους με βάση την νέα ΕΓΣΕΕ
Μέγεθος αρχείου: 20 MB
2.Νέα έκδοση ΣΣΕ (225.1141.13742) 02/10/18
• Ναυτιλιακά πρακτορεία/Υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων • Μεταλλείων/Εργατοτεχνίτες μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων • Ξενοδοχουπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης/Ξενοδοχουπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης • Διαχειριστριών εταιριών Α.Ν.89/1967/Εργαζόμενοι σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του Α.Ν.89/1967 • Πρακτορείων επιχειρήσεων ΔΝΕ/Εργαζόμενοι στις πρακτορειακές επιχειρήσεις που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ)
Μέγεθος αρχείου: 5.66 MB
Συνοδευτικό έκδοσης 4.21
Οδηγίες και ιστορικό έκδοσης
Μέγεθος αρχείου: 85.3 kB