Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Αρχεία

1. Νέα έκδοση PBS 19.3.1
o Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικής ‘Μηνιαίας βεβαίωσης παρακρατούμενων φόρων’ που αφορά τις αποφάσεις Α.1099/2019 , Α.1100/2019 , Α.1101/2019 o Υποστήριξη ενημέρωσης του παραπάνω εντύπου από το Calculus όσο αφορά τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα o Βελτίωση στην εισαγωγή από paycheck στο παραπάνω έντυπο όσο αφορά τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα o Βελτιώσεις στην αποστολή του παραπάνω εντύπου όταν η αποστολή γίνεται με ρόλο ‘χωρίς πιστοποίηση’
Μέγεθος αρχείου: 359 MB
Συνοδευτικό έκδοσης 19.3.1
Οδηγίες και ιστορικό έκδοσης
Μέγεθος αρχείου: 77.1 kB
1. Νέα έκδοση PBS 19.4.0
• Εργασιακά o Βελτιώσεις εντύπου μηνιαίων παρακρατούμενων φόρων στον τύπο τόκοι-μερίσματα-δικαιώματα o Επαναλειτουργία της αποστολής του εντύπου Δηλώσεων απόδοσής παρακρατούμενων φόρων από φορείς γενικής κυβέρνησης • Δηλώσεις o Υποστήριξη ανάκτησης βραχυχρόνιων μισθώσεων από το Taxis στο έντυπο Ε2 o Διόρθωση μηνύματος λάθους στην επιλογή ανασφάλιστα οχήματα Ε1 o Βελτίωση στην αποστολή Ε1 με αποστολή και το IBAN της συζύγου .Συνολικές βελτιώσεις στην διαχείριση ΙΒΑΝ .Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ o Προσθήκη ελέγχου στο έντυπο Ε1 κωδικού 013,014 σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης o Βελτίωση εκκαθάρισης σε περιπτώσεις πληρωμής μικρότερης των 30€ o Ενημέρωση πλέον και των αναλυτικών πινάκων δανείων 727-728 και κοινωνικού μερίσματος 781-782 • Έντυπα o Προσθήκη εντύπου Μ12 βάσει της απόφασης Α.1109/2019
Μέγεθος αρχείου: 359 MB
2. Οδηγίες Εγκατάστασης PBS 2018
Οδηγίες Εγκατάστασης PBS 2018
Μέγεθος αρχείου: 4.49 MB
3. Νέα έκδοση PBS Suite ΣΣΕ (871.1148.9276) 10/05/17
Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι βγήκε καινούρια έκδοση (871.1148.9276) για το πρόγραμμα Φορολογικών Εντύπων μας, PBS Suite ΣΣΕ.
Μέγεθος αρχείου: 56 MB