Προγράμματα PBS

300,00 €

PBS Δηλώσεις 2017
Συμπλήρωση, καταχώρηση και αποστολή δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε και Φ) για το έτος 2017.
300,00 €

PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018
Συμπλήρωση, καταχώρηση και αποστολή δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε και Φ) για το έτος 2018.
200,00 €
Ετησίως
PBS – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από το Τaxis και λοιπούς φορείς του δημοσίου. Κερδίστε χρόνο και αποφύγετε πρόστιμα για τους πελάτες σας χωρίς να ψάχνετε σε νόμους και διατάξεις!
150,00 €
Ετησίως
PBS Έντυπα
Διαχείριση όλων των εντύπων που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.
150,00 €
Ετησίως
PBS Πρότυπα
Δημιουργία προτύπων εντύπων για οποιαδήποτε φορολογική ή γενική χρήση σε σχέση με όλους τους πελάτες του λογιστικού γραφείου.
100,00 €
Ετησίως
PBS Ε.Λ.Π
Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων
150,00 €
Ετησίως
PBS Ε.Λ.Π PLUS
Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων
150,00 €
Ετησίως
PBS - Πάγια
Εφαρμογή για την τήρηση των παγίων.
120,00 €
Ετησίως
PBS ΚΕΠΥΟ
Εφαρμογή για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και Προμηθευτών, όπως και πιστωτικών υπολοίπων αυτών.
350,00 €
Ετησίως
PBS - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εφαρμογή για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ' Κατηγορίας) εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Δεν περιλαμβάνει την ομάδα 9 του ΕΓΛΣ (αναλυτική λογιστική).