Υπηρεσίες Υποστήριξης

300,00 €

Εγκατάσταση-Επίδειξη-Παραμετροποίηση Input
50,00 €

Εγκατάσταση-Επίδειξη-Παραμετροποίηση Προγράμματος (ανά ώρα)
50,00 €

Τεχνική Υποστήριξη (ανά ώρα)
Υποστήριξη για προβλήματα λογισμικού και hardware