Προγράμματα Prosvasis

400,00 €
Ετησίως
LiveCis 1 χρήστης - Απεριόριστα παραστατικά
Περιλαμβάνει
Εμπορική διαχείριση σε περιβάλλον Web
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.
Απεριόριστα παραστατικά.
200,00 €
Ετησίως
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ LIVE CIS RETAIL
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ LIVE CIS RETAIL
500,00 €
Ετησίως
LiveCis 3 χρήστες-Απεριόριστα παραστατικά
Περιλαμβάνει
Εμπορική διαχείριση σε περιβάλλον Web
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.
Απεριόριστα παραστατικά.
800,00 €
Ετησίως
LiveCis 6 χρήστες- Απεριόριστα παραστατικά
Περιλαμβάνει
Εμπορική διαχείριση σε περιβάλλον Web
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.
Απεριόριστα παραστατικά & έξι χρήστες.
400,00 €
Ετησίως
Winput Ultra (εμπορική διαχείριση)
Περιλαμβάνει
Εμπορική διαχείριση σε περιβάλλον Windows
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.
50,00 €
Τριμηνιαία
Winput Basic
Περιλαμβάνει
Εμπορική διαχείρση σε περιβάλλον Windows
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.
385,00 €
Ετησίως
Paycheck (Μισθοδοσία >80 εργαζόμενων)
Πρόγραμμα μισθοδοσίας σε περιβάλλον Windows, που υποστηρίζει εταιρείες με λιγότερους από 80 εργαζομένους (δεν υποστηρίζει Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας).
335,00 €
Ετησίως
Paycheck Ultra Plus (Μισθοδοσία <80 εργαζόμενων & ΣΣΕ)
Πρόγραμμα μισθοδοσίας σε περιβάλλον Windows, που υποστηρίζει εταιρείες με περισσότερους από 80 εργαζομένους και Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας.
275,00 €
Ετησίως
Paycheck Ultra (Μισθοδοσία <80 εργαζομένων)
Πρόγραμμα μισθοδοσίας σε περιβάλλον Windows, που υποστηρίζει εταιρείες με λιγότερους από 80 εργαζομένους, (δεν υποστηρίζει Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας. )
635,00 €
Ετησίως
Paycheck Ultra Plus (Μισθοδοσία >80 εργαζομένων & ΣΣΕ)
Πρόγραμμα μισθοδοσίας σε περιβάλλον Windows, που υποστηρίζει εταιρείες με περισσότερους από 80 εργαζομένους και Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας.
640,00 €
Ετησίως
Accounting Plus Ultra (Αναλυτική-Γενική Λογιστική-Ισολογισμός-ΦΠΑ)
Εφαρμογή Windows για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ' Κατηγορίας) εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Περιλαμβάνει την ομάδα 9 του ΕΓΛΣ (αναλυτική λογιστική).
328,00 €
Ετησίως
Accounting Ultra (Γενική Λογιστική-Ισολογισμός-ΦΠΑ Γ' κατηγορίας)
Εφαρμογή Windows για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ' Κατηγορίας) εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Δεν περιλαμβάνει την ομάδα 9 του ΕΓΛΣ (αναλυτική λογιστική).
156,00 €
Ετησίως
Balance Ultra (Ισολογισμός-ΦΠΑ)
Εφαρμογή Windows παραγωγής οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κτλ) από ισοζύγιο που καταχωρείται χειρόγραφα ή μέσω αρχείου.
392,00 €
Ετησίως
Pros Ultra (Έσοδα - Έξοδα Β' κατηγορίας)
Εφαρμογή Windows για την τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β Κατηγορίας)
120,00 €
Ετησίως
Cepio Ultra (Διαχείρηση ΚΕΠΥΟ)
Εφαρμογή Windows για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και Προμηθευτών, όπως και πιστωτικών υπολοίπων αυτών.
316,00 €
Ετησίως
Ktizo Ultra (Διαχείρηση Οικοδομοτεχνικών Έργων)
Εφαρμογή Windows για διαχείρηση οικοδομοτεχνικών έργων και παρακολούθηση κοστολογίου οικοδομής.
100,00 €
Ετησίως
Anazitisis
Η Anazitisis είναι μία ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει νόμους, αποφάσεις κι εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα
φορολογικά (ΚΒΣ, Εισόδημα, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ), εργατικά, ασφαλιστικά, θέματα δικαστηριακής νομολογίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι κάτω από κάθε καταχωρημένο άρθρο (νόμος, απόφαση, νομολογία), εμφανίζονται όλες οι προϊσχύουσες διατάξεις.
0,00 €

Anazitisis DEMO 7 ημερών
Η Anazitisis είναι μία ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν σε θέματα
φορολογικά (ΚΒΣ, Εισόδημα, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ), εργατικά, ασφαλιστικά, θέματα δικαστηριακής νομολογίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι κάτω από κάθε καταχωρημένο άρθρο (νόμος, απόφαση, νομολογία), εμφανίζονται όλες οι προϊσχύουσες διατάξεις.